บรรยากาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จะนานแค่ไหน เราก็จะรอ

ประชาชนต่อแถวรอเข้าถวายความเคารพต่อพระบรมศพ
อย่างเนืองแน่น

Cr.ภาพจาก Thai PBS

Image may contain: one or more people, sky and outdoor
 
 
 

คสช. ยังคงเตรียมความพร้อมทุกด้านในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เดินหน้าชี้แจงงานรัฐให้ประชาชนเข้าใจ ขณะเดียวกันเร่งเข้าคลี่คลายอุทกภัยในทุกพื้นที่

วันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดตามที่รัฐบาลได้มอบหมาย โดยเฉพาะการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ, การทำงานในส่วนของกองอำนวยการร่วม
รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สนามหลวง, การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ๙ แห่งใน กทม. และในอีก ๗๖ จังหวัด และการจัดเตรียมพื้นที่ให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ โดยให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสมพระเกียรติ

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวชื่นชมที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้ร่วมกันเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเส้นทางสัญจรในพื้นที่น้ำท่วม จึงขอให้ดำรงการช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเต็มที่ สำหรับการส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากส่วนกลาง ก็มีความพร้อมทั้งเรื่องยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงการทำงานในช่วงต่อไป ที่ยังคงต้องให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อย่างเข้มแข็ง พร้อมชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าในมาตรการและนโยบายของรัฐให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ในเรื่องการปรับโครงสร้างภาษี สุรา ยาสูบ ซึ่งสังคมให้ความสนใจ ขอให้ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังมิให้มีการกักตุนสินค้าที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้บริโภคด้วย อย่างไรก็ตามในห้วงเวลาต่อจากนี้ ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางสังคมในทุกมิติ การตัดสินคดีความสำคัญ การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมทั้งการดูแลสร้างความปลอดภัย ซึ่งรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ติดตามข้อมูลและพร้อมชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจในทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งการขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคสังคมในการเป็นหูเป็นตา
แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กำชับให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้
.........................๑๘ กันยายน ๖๐

Image may contain: sky and outdoor
 
Image may contain: 2 people, people standing and outdoor
 
 
 

หลักนิติธรรม
เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พร้อมทำงานวันจันทร์ กันนะครับ

Image may contain: cloud and text