กลุ่มควาญช้าง จากหมู่บ้านช้างเพนียดหลวงอยุธยาพระนครศรีอยุธยานำช้างพลายจำนวน 11 เชือกเข้า
หมอบกราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าประตูมณีนพรัตน์ เช้าวันที่ 8 พ.ย ที่หน้ากระทรวงกระทรวงกลาโหม โดยช้างทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่ง ถวายอาลัย และหมอบกราบ จากนั้นทางคณะควาญช้างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปล่งเสียงดังกังวานไปทั่วบริเวณ
“การฝึกช้างพลายทั้งหมดที่มาร่วมขบวนในวันนี้ ทางปางช้าได้ใช้วิชาจากตำราหลวงจากพระราชวัง ยอมรับว่ามีความยากมากในการฝึก เพราะช้างพลายแต่ละเชือกมีอายุและมีน้ำหนักมาก การเชื่อฟังควาญช้างอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่ด้วยทุกคนรวมถึงช้างมีศูนย์ร่วมจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้การฝึกช้างขบวนนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย” นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ ประธานมูลนิธิพระคชบาล กล่าว

 
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม "ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน" ในคืนวันที่ 7 พ.ย.นี้ เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงโดย วงออร์เคสตร้า จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ก่อนจะมีการจุดเทียนแสดงความอาลัย ณ บริเวณหน้า อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม