เมื่อทุกข์ภัยไป ก็ถึงเวลาเข้าบำรุงรักษา 

เพื่อพี่น้องประชาชนจะไม่ต้องลำบากจนเกินไป

ช.พัน.๕ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ของหน่วย สนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง 
เข้าช่วยสร้างทาง ข้ามคลองกลาย บ้านปากเบียน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในครั้งที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ในพื้นที่ได้สามารถสัญจรได้สะดวก

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

"วันทหารผ่านศึก"

posted on 20 Feb 2017 00:48 by rtalover

 

"วันทหารผ่านศึก"
ทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
ร่วมระลึกและเชิดชูเกียรติแก่เหล่าทหารกล้า 
ด้วยการซื้อดอกป๊อบปี้สีแดง

คนไทยทุกคน...
จะได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึงคุณความดี 
และความกล้าหาญของเหล่าบรรดาวีรชนไทย 
ที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิ
เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทย
ไว้ให้พวกเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้

จะมีพระราชาสักกี่พระองค์ 
ที่ทรงสถิตย์อยู่กลางใจพสกนิกรของท่าน
จะมีพระราชาพระองค์ใด ที่จากไปจนร้อยวัน
ยังคงมีทิวแถว เฝ้ารอกราบพระบรมศพ
ได้ดังเช่น องค์มหากษัตริย์ แห่งชาวไทย

ขอน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช