ทหารพราน ยะลา ให้การบริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนาวันฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา
ด้วยการสนับสนุน โรตี–ชาชัก 200 ชุด

Image may contain: 7 people , text and food

สำหรับงานเร่งด่วนในขณะนี้ คือการสนับสนุนนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล

ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่แรก ขอให้ทุกส่วนงาน ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง ทำทุกอย่างให้เกิดความโปร่งใส ในทุกโครงการ ในทุกการบริหารงาน

รวมถึงการตรวจสอบ และการป้องกัน มิให้มีบุคคลในองค์กรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วย

Image may contain: 3 people , text

ทบ.พร้อม!
ช่วยเหลือ​ประชาชน​ทุกพื้นที่