ภาพเหล่านี้ แค่ได้เห็นก็ชื่นใจครับ นี่แหละคนไทย นี่แหละคนของพระราชา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ในกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งวันนี้เป็นการร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วย ล้างถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนเจริญกรุง, จัดวางต้นไม้บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์, ทาสีขอบคันหินรอบสนามหลวงรอบในและรอบนอก ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง, ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนาคราภิรมย์(สนง.ทรัพย์สินฯ), ปูอิฐรังผึ้งโคนต้นไม้ถนนราชดำเนินกลาง, ล้างทำความสะอาดวัดราชนัดดาและโรงเรียนวัดราชนัดดา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ ท้องฟ้า
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet