"ขอให้คนไทยรักษาบรรยากาศสมานฉันท์ไว้ คิดต่างได้ แต่อย่าให้ใครมาบิดเบือน ให้เกิดความแตกแยก"

จริงๆนะ คนไทยก็คือคนไทยที่มี พื้นฐานชีวิต และแนวคิดแบบคนไทย อย่าให้ใครมาทำให้เราแตกแยกกัน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet