พระบารมี ปกปักรักษา
ชาวประชาทุกแว่นแคว้น
น้อมใจตามรอยพระบาท
ขอเกิดเป็นข้าฯ รองบาท ทุกชาติไป

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet